Please, enable the JavaScript on your browser.
Please, enable the Cookies on your browser.
 • II Concurso de Escaparates e Ambientación de Locais do Concello de Gondomar 2017
  II Concurso de Escaparates e Ambientación de Locais do Concello de Gondomar 2017

  Con dous premios de 300€ para os/as gañadoras de cada categoría.E unha cesta de nadal entre todos os votantes do concurso  1) Para inscribirse no concurso é obrigatorio ser maior de idade e titular ou cotitular dun establecemento comercial situado no Concello de Gondomar.

  2) Os motivos e decoración dos escaparates e da ambientación dos locais terán como tema as Festas de Nadal.

  3) A inscrición é gratuita.

  4) O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 10 de decembro de 2017

  5) As solicitudes poderán presentarse de luns a venres, en horaro de 09:00 a 14:00 horas, no rexistro municipal, ou a través da sede electrónica, https://concellodegondomar.sedelectronica.gal

  6) Os participantes entregarán un foto do seu local por concurso nesta mésma páxina.

  7) Os escaparates e a ambientación de locais deberán estar expostos entre os días 11 de decembro de 2017 e o 6 de xaneiro de 2018.

  8) Cada participante porá unha urna para as votacións

  9) O/A gañador/a de cada concurso será o que teña máis votos

  • 60% dos votos obtidos en urna

  • 40% mediante votación telemática  10) Criterio obrigatorio. A adecuación a beirarrúa correspondente ao espazo do local, a colocación dunha alfombra, moqueta ou similar vermella na entrada ocupando o espazo físico da beirarrúa.

  11) Entregaranse os seguintes premios económicos aos titulares ou cotitulares inscritos:

  • Primeiro/a clasificado/a concurso escaparates: 300 €

  • Primeiro/a clasificado/a concurso ambientación de locais: 300 €  Ademáis entre os participantes da votación en urna sortearase unha cesta de Nadal

  12) A entrega de premios será o 4 de xaneiro de 2018

  13) A participación no “II Concurso de Escaparates e ambientación de locais do Concello de Gondomar Nadal 2017” implica a aceptación destas bases.