Política de privacitat
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades subministrades pels participants seran tractades de manera confidencial i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent Ferreteria Principat la titular i responsable d'aquest fitxer. La finalitat serà la gestió d'aquest concurs i l'enviament d'informacions i novetats que pugui ser del seu interès a menys que s'indiqui el contrari.
Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les referides dades de caràcter personal, les quals reconeix la legislació aplicable, cal enviar una petició signada a la direcció de correu electrònic marketing@ferreteriaprincipat.com , a la qual s'hi haurà d'adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d'identitat de l'interessat.