Nyereményjáték szabályzat
Movember
[NÖVESSZ PAPÍRBAJUSZT!]
Nyerj magadnak és a férjednek | párodnak | férfi kollegádnak | női kollegádnak |fiútesódnak | lánytesódnak egy Roll’eat csomagolót (bármelyik termék választható). Hogy mit kell ehhez tenned? Növessz papírbajuszt, fotózd le és küld le nekünk a képet!JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELEM
A Komforte.hu (a továbbiakban: Szervező) által szervezett és a Boga Vanda EV. által lebonyolított (a továbbiakban: Lebonyolító) nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a lejjebb meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik. Továbbá a Játék alatt a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található ”Komforte.hu” (www. facebook.com/komforte.hu) és a Roll’eat a csomagoló (https://www.facebook.com/rolleatcsomagolo) elnevezésű rajongói klub oldalon lévő „Növessz Papírbajuszt!” alkalmazás elindításával indítja a játékot. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A játék időtartama

A játék 2018.11.01. 00:00 órától – 2018.11.30 23:59 óráig tart.

Kiválasztás időpontja:

2018.12.10.

Eredményhirdetés:

2018.12.11.

A játék menete

A Játékban való részvétel feltétele a jelen részvételi- és játékszabályzat pipálással történő elfogadása, a hírlevélre feliratkozás és a szükséges Facebook alkalmazás engedélyek megadása. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás engedélyezésével a Facebook az engedélyezési ablakban jelzett személyes adatait közli a Felhasználóról az alkalmazás Szervezője és Lebonyolítója számára.

Ezután a Játékos a Játék felületén az erre szolgáló alkalmazásban feltölti saját tulajdonú fotóját, amelyen ő szerepel.

Egy felhasználó több, különböző képpel is jelentkezhet a Játékra.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

NYEREMÉNY

2 darabos Roll’eat csomagoló szett. Bármelyik két darab termék szabadon választható
Boc’n’Roll, Snack’n’Go, Boc’n’Roll Paint, Snack’n’Go Duo, Eat’n’Out és Eat’n’Out MINI
A nyeremény készpénzre nem váltható. A sorsolás alkalmával 1 fő Nyertest és a 1 fő tartaléknyertest sorsolunk. A Lebonyolító a sorsolást követő 5 napon belül elektronikus üzenet (a továbbiakban: ”Üzenet”) formájában értesíti a nyertest a megadott email címen keresztül. A Lebonyolító az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost elérhetőségeiről (név, email cím). A nyertes Játékos az Üzenet kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény elfogadásához. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékosok hibás adatszolgáltatásából (pl. nem létező email címmel regisztrált a Játékba) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik 10 (tíz) napon belül, nyereményre való jogosultsága megszűnik, és a tartaléknyertest értesítjük.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból. Az alkalmazás használatával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Adatvédelem

A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: webaruhaz@komforte.hu. A Játékos ugyanezen az email címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket a Játékos megad a Játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a fentebb leírtak alapján kerülnek felhasználásra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére.
Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa.

zerowaste #nowaste #csomagolasmentes #rolleat #szendvicscsomagolas #novesszpapirbajuszt #movember #mentsmanust