Όροι και προϋποθέσεις
***Όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής για το Διαγωνισμό Φωτογραφίας της σελίδας Visit Leros / Επισκεφθείτε τη Λέρο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συντάσσονται στα Ελληνικά.***

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Οι ακόλουθοι της σελίδας Visit Leros καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό φωτογραφίας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Θέμα του διαγωνισμού είναι φωτογραφίες από τη Λέρο οι οποίες περιλαμβάνουν
φυσική ομορφιά, αρχιτεκτονικά σημεία ενδιαφέροντος, άτομα που απολαμβάνουν το τοπίο, οικονομική ζωή, γαστρονομικό ενδιαφέρον. Νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος, η φωτογραφία του οποίου θα συγκεντρώσει τα περισσότερα Likes.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως εθνικότητας και τόπο διαμονής, πλην των διαχειριστών της σελίδας, των νικητών προηγούμενων διαγωνισμών της σελίδας, καθώς και εταιριών, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά αλλά εκτός συναγωνισμού για το έπαθλο. Στην περίπτωση ανάδειξης νικητή κάποιου εκ των προαναφερομένων, το έπαθλο κερδίζει ο επόμενος σε συλλογή Likes διαγωνιζόμενος. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν πλήρες Ονοματεπώνυμο, ειδάλλως τυχόν συμμετοχές που φέρουν ψευδώνυμο ή ανακριβή στοιχεία θα τίθενται εκτός συναγωνισμού για το έπαθλο.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 6η Απριλίου 2019 έως και την, 3η Μαϊου 2019. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν επίσημα την 4η Μαϊου 2019.
4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ανεβάσουν τη φωτογραφία τους στην πλατφόρμα συμμετοχής η οποία θα λειτουργεί στη σελίδα Visit Leros στο Facebook, αναγράφοντας το πλήρες Ονοματεπώνυμό του.
5. Έπαθλο. Ο Νικητής κερδίζει 2 αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Λέρο ή Λέρο – Αθήνα μετ’ επιστροφής (συνολικά 4 εισιτήρια) στις ημερομηνίες που θα ορίσει ο ίδιος εντός των μηνών Μαϊου, Ιουνίου ή Ιουλίου 2019, αρκεί βεβαίως να υπάρχει η ανάλογη διαθεσιμότητα στο πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρίας. Τα εισιτήρια θα εκδοθούν από τη Λέρο και θα αποσταλούν στο νικητή. Ο νικητής υποχρεούται να αποστείλει στη σελίδα φωτογραφία με την παραλαβή των εισιτηρίων.
6. Προσωπικά Δεδομένα. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν στο Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση του δώρου σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα θα καταστρέφονται.
7. Ειδικοί όροι Διαγωνισμού – Πνευματικά δικαιώματα. Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με το ορισθέν θέμα, άλλως η διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή τους. Επίσης, η λήψη της φωτογραφίας θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και να αποτελεί δικό του πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών. Αν οι συμμετέχοντες αποφασίσουν να αποστείλουν φωτογραφίες άλλων ατόμων (ενηλίκων ή παιδιών) θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή του κηδεμόνα του παιδιού. Θα τίθενται εκτός συναγωνισμού συμμετοχές οι οποίες: Είναι αναληθείς, περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες, είναι μειωτικές για μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές για άλλα άτομα, απεικονίζουν κακομεταχείριση ζώων, περιέχουν υπέρμετρη χρήση χυδαίας γλώσσας, εκθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, συνιστούν προσποίηση κάποιου διάσημου, εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών, απεικονίζουν τσιγάρα, οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά ή γυμνό με παρουσία παιδιών, απεικονίζουν εντελώς γυμνά σώματα, είναι πορνογραφικές, απεικονίζουν βία, σαδιστικές ή βάναυσες πράξεις, περιλαμβάνουν όπλα ή απομιμήσεις όπλων, προβάλλουν ως αποδεκτή την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρουσιάζουν αρνητικά οποιαδήποτε εταιρεία, περιλαμβάνουν προτάσεις προσωπικού ή εμπορικού χαρακτήρα ή διαφημίσεις, περιλαμβάνουν υλικό τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μεταδόσεων, είναι πολιτικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμου. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν: i. δυσφημιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, επιχείρησης ή ομάδας, iii. οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, iv. οποιαδήποτε ανάρμοστα ενδύματα ή στολίδια ή vi. οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, βωμολοχία ή προσβολή των ηθών. Κάθε παρόμοιο περιεχόμενο θα ζητείται να διαγραφεί. Η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αναρτήσαντα συμμετέχοντα. Επίσης κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το έπαθλο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.
8. Ενημέρωση για την Παραλαβή του επάθλου. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 3η Μαϊου 2019. Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια και τις χρηματοδότριες επιχειρήσεις στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού, ορίζεται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά.
- Η Ομάδα του Visit Leros.