Bases legals

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.


BASES CONCURS “ICONES DE BARCELONA”Barcelona de Serveis Municipals, S.A, societat que gestiona, entre d’altres, el servei de Bicing, té interès a dinamitzar les xarxes socials amb la finalitat de donar als seus seguidors, cada vegada, un millor servei.

En aquest sentit, Bicing treu un concurs, on els guanyadors obtindran una entrada doble per gaudir de l’experiència “Nits Màgiques” de la Casa Batlló (Barcelona) entre tots els usuaris del servei que pengin una fotografia on aparegui el Bicing i un símbol o espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona mitjançant l’eina Easypromos: https://basicfront.easypromosapp.com/p/938857

Aquest concurs es realitzarà durant el període comprès entre el 17 de juny i el 7 de juliol de 2019.

Amb aquesta finalitat, es redacten les següents bases que regularan aquest concurs, les quals es publicaran al web i a les xarxes socials del Bicing.


1.- Organitzador del concursL’organitzador del concurs és Barcelona de Serveis Municipals, S.A., amb domicili a carrer Calàbria 66, 08015 de Barcelona.

2.- Objecte del concursEl Bicing organitza un concurs amb l’objectiu de dinamitzar les xarxes socials per premiar els seus abonats i obtenir material fotogràfic que es pugui publicar en les mateixes xarxes socials del Bicing.

En concret l’objecte del present concurs consistirà en la presentació, per part dels participants, de fotografies que estiguin relacionades amb algun element del Bicing i on també hi aparegui un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona.

3.-ParticipantsPodran participar en el concurs tots aquells abonats al servei que durant el període comprés entre el dia 17 de juny i el 7 de juliol de 2019, ambdós inclosos, pugin una fotografia on aparegui algun element del Bicing i un símbol o espai emblemàtic de Barcelona mitjançant la plataforma Easypromos, a través del següent enllaç: https://basicfront.easypromosapp.com/p/938857

Seran considerats participants en el concurs tots aquells abonats que estiguin donats d’alta en el servei, que estiguin al corrent de pagament, i sense haver estat penalitzats per un expedient d’incompliment a data de la realització del concurs.

4.- PremisEl concurs té un premi per a cadascun dels 6 guanyadors: una entrada doble per assistir a les "Nits Màgiques" de Casa Batlló a Barcelona durant la seva edició del 2019. Aquesta entrada inclourà visita a la Casa Batlló de 20 h a 21 h, concert en viu al terrat de 21 h a 22 h i una copa de benvinguda per persona.

5. Termini de participacióEl període de participació comença dilluns 17 de juny de 2019 i la data final de participació és diumenge 7 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Bicing es reserva la possibilitat d’allargar el temps de durada del concurs, sempre i quan s’avisi, pels canals habituals de comunicació (Facebook, Twitter, Instagram i web de Bicing).

6. Funcionament del concursEntraran en el concurs com a participants tots aquells usuaris i usuàries que siguin membres del Bicing en actiu amb número de targeta Bicing associat, al corrent de pagaments i sense bloquejos ni penalitzacions vigents a dia 7 de juliol del 2019; que segueixin les xarxes socials del servei i que durant el període comprés entre el 17 de juny i el 7 de juliol de 2019 (ambdós inclosos) pengin una fotografia on aparegui algun element del Bicing juntament amb un símbol o espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona a través de l’enllaç d’Easypromos: https://basicfront.easypromosapp.com/p/938857

Bicing es reserva el dret de retirar fotografies que consideri que no s’adeqüen a l’objecte del concurs i/o siguin ofensives, de mal gust, de caràcter polític o inapropiades per qualsevol motiu. Igualment, es retiraran les fotografies que vulnerin o puguin vulnerar qualsevol normativa d’àmbit nacional, europeu i/o internacional i, en especial, normativa en matèria de propietat intel·lectual i les condicions d’ús subscrites per tots els usuaris del servei Bicing i altra normativa d’aplicació pròpia de l’Ajuntament de Barcelona

Els 6 guanyadors seran triats conforme les següents regles:

- 3 guanyadors seran els participants que hagin obtingut les 3 fotografies més votades pel canal Easypromos.

- Els altres 3 seran els participants que hagin publicat una de les 3 fotografies escollides pel Jurat format per l’equip Bicing.

El Jurat estarà format per membres de l’equip Bicing competents en la matèria i s’avaluarà les fotografies presentades tenint en compte criteris d’idoneïtat, qualitat i originalitat.

Únicament es comptabilitzarà una participació per usuari Bicing (que s’identificarà mitjançant el seu número de targeta activa).

7. Comunicació del guanyador/aBarcelona de Serveis Municipals, S.A. publicarà el nom del guanyador/a i la fotografia, el divendres 12 de juliol a través de les xarxes socials i el web del Bicing.

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. contactarà amb el guanyador/a, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l’adreça que hagi facilitat el mateix.


En cas que el guanyador no respongui a la comunicació de Bicing en un termini de 3 dies naturals, no accepti el premi o no compleixi amb allò indicat a les presents bases, perdrà la seva condició de guanyador/a i es designarà un/a guanyador/a suplent, que tindrà un termini de 3 dies per acceptar el premi.

8. Acceptació del premiEls guanyadors hauran de, en el termini d'una setmana des que s'anunciï la seva condició de guanyadors, posar-se en contacte amb Casa Batlló a la direcció de correu info@casabatllo.cat i des de la direcció de correu electrònic que ha facilitat en inscriure al concurs, indicant en el seu correu electrònic la data per a la qual voleu canviar la seva entrada doble a les "Nits Màgiques". En qualsevol cas, el bescanvi de les entrades estarà subjecta a aforament i disponibilitat, i en la data de finalització de la temporada de Nits Màgiques de la temporada 2019 (3 de novembre de 2019). Els usuaris poden consultar més informació sobre les Nits Màgiques de Casa Batlló, la selecció d'artistes i les dates de les actuacions en el següent enllaç: https://www.casabatllo.es/venta-entradas/visita-noches-magicas/

9. Reserves i limitacionsLes dades dels participants es prendran d’aquelles facilitades per l’usuari a efectes de notificacions relatives al servei Bicing. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació Barcelona de Serveis Municipals, S.A. podrà sol·licitar al guanyador la seva identificació mitjançant fotocòpia de DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d’edat.

10.- Protecció de dadesAmb la seva participació, els concursants fan una cessió a B:SM de totes les dades de caràcter personal facilitades, per a què siguin utilitzades amb finalitats del concurs. En aquest sentit, tots els participants donen el seu consentiment exprés a B:SM per tal que les dades siguin tractades d’acord amb l’objecte i finalitat d’aquest concurs.

Els guanyadors autoritzen a BICING a cedir a Casa Batlló seves dades corresponents a nom, cognoms i adreça de correu electrònic, a l'efecte de gestionar el bescanvi del premi

Els participants podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A aquests efectes, hauran de dirigir una sol·licitud escrita a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., carrer Calàbria, 66, 5ª planta (08015-Barcelona), lopd@bsmsa.cat

11. Acceptació i publicació de les basesLa participació en el concurs suposa l'acceptació de les presents bases.